Kasvattajasitoumus

Suomen Koratrengas ry:n jäsenet sitoutuvat korattien kasvatustoiminnassaan noudattamaan seuraavia periaatteita:

 1. En koskaan astuta keskenään kahta GM1-kantajaksi todettua kissaa.
 2. En koskaan astuta keskenään kahta GM2-kantajaksi todettua kissaa.
 3. En koskaan astuta keskenään kahta kissaa, joista en tiedä, ovatko ne GM1- tai GM2-gangliosidoosin kantajia.
 4. En koskaan astuta keskenään kahta kissaa, joista toinen on GM1- ja/tai GM2-gangliosidoosin kantaja ja toisen geeniperimästä ole tietoa.
 5. Jos toinen pentueeni vanhemmista on GM1- tai GM2-gangliosidoosin kantaja tai toisen vanhemman geeniperimästä ei ole tietoa, en myy pentuja siitoskissaksi, ennen kuin ne on DNA-testillä todettu geeniperimältään normaaliksi. Mikäli pentueeni pennut ovat tai saattavat olla GM1- tai GM2-gangliosidoosin kantajia, enkä halua pentuja testata, rekisteröin ne "ei siitokseen" merkinnällä.
 6. Mikäli siitoskykyinen jälkeläiseni on tai saattaa olla GM1- tai GM2-gangliosidoosin kantaja, sitoudun kertomaan asiasta ja sen merkityksestä ostajalle. Pyrin parhaani mukaan huolehtimaan siitä, että minulta kissan hankkineet noudattavat kasvatustoiminnassaan näitä periaatteita.
 7. Huolehdin aina, että:
  - mahdolliset tuontikissani on testattu alkuperämaassaan GM1- ja GM2-gangliosidoosin varalta
  tai
  - voidaan muuten osoittaa, että ne eivät ole kummankaan geenivirheen kantajia
  tai
  - DNA-testautan tuontikissan GM1- ja GM2-gangliosidoosin varalta ennen kuin sitä käytetään Suomessa siitokseen.
 8. DNA-testit tulee olla tehty Suomen Koratrengas ry:n jalostustoimikunnan hyväksymässä tutkimuslaitoksessa. Tällä hetkellä tällainen laitos on ainakin Scott-Ritchey Research Center Auburnissa Yhdysvalloissa.

Mikäli yllämainittujen ehtojen suhteen on epäselvyyksiä, otan aina ennen astutusta yhteyttä Suomen Koratrengas ry:n jalostustoimikuntaan. Suomen Koratrengas ry ylläpitää sukutaulurekisteriä ja antaa tarvittaessa kasvattajille tietoa koratkissojen geeniperimästä.